ติดต่อเรา

 

                                                                ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่

ที่ตั้ง :     ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช
    (ศูนย์มีชัย)
จังหวัด :     นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :     30230
ประเทศ :     ไทย
โทรศัพท์ :     ศูนย์มีชัยจักราช  085-488 9908 
โทรศัพท์มือถือ :     คุณแก่นศรี   091-834 4463 
                      098-163 5261 

    คุณประยม    081-760 3030
อีเมล :     chakkaratcamp@pda.or.th
เว็บไซต์ :     www.chakkaratcamp.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 11,712